Как да сме по-ефективни в работата

Искате нещата да се случват, а не да стойте все на едно и също място, Искате да се развивате, да сте млади, успешни и удивителни на работното място, но все има нещо или някой, който ви спъва. Предлагаме ви няколко изпитани техники, базирани на поредица от изследвания, проучвания и факти, случващи се по света, но насочени и към българските стандарти.

Научете как може да сте по-ефективни в работата, а за целта ще послужи следният наръчник:

Степенувайте задачите в работата си – разпределете приоритетите. Винаги отдавайте най-голямо значение на служебните задължения, които е търпят отлагане; които са за срокове и най-вече трябва да бъдат свършени до края на деня.

В над 70% от работещите в страната имат преки ръководители, а това определя ограниченията в последователността на задачите. Въпреки, всички наложени изисквания, постарайте се да сте достатъчно мотивирани, енергични и прецизни в работата, без да накърнявате чужди интереси, но едновременно с това да успявате с ежедневната рутина и извънредни задания.
Поставяйте си високи цели – доказано е, че когато човек се цели на по-високо, в 905 от случаите постига средно статистическото ниво.
За да е по-лесно в изпълнението на задачите в службата през деня, направете списък и го спазвайте. Зачертавайте всяка изпълнена работа, а когато има извънредни, не забравяйте да вмъквате и тях, като „допълнителен бонус“ за постигнатото.
Концентрирайте се на „макс“ – изберете няколко задачи от списъка, които да са в полезрението ви до края на работния ден. В случай, че не успеете да завършите всичко за работното време, то на другия ден започнете от останалата от предходния ден работа.
Давайте си равносметка – доказано е от множество проучвания проведени над хора, работещи в различни сфери на човешка дейност, че когато човек си дава сметка за постигнатото днес, жъне още по-големи успехи утре. Когато сте достатъчно мотивирани и целеустремени няма как да не „из качите и връх Еверест“.